wyrywać się

1. Dusza, serce wyrywa się (komuś) do czegoś, do kogoś, ku czemuś, ku komuś «ktoś mocno pragnie czegoś, kogoś, bardzo tęskni za czymś, za kimś»: Ot, choćby taki Pacanów! Tyle się nawybrzydzałem na to miasteczko. Że małe, że odbite od świata, że kozy w nim kują... A teraz serce mi się do niego wyrywa. Z rozrzewnieniem wspominam mały, ubożuchny ryneczek pacanowski. Ach, jak tam było przyjemnie! M. Brandys, Śladami.
2. Wyrwać się z czyichś rąk, pot. łap, szponów «uciec komuś lub od kogoś, kto stanowi zagrożenie»: Na zakręcie natknąłem się wreszcie na pokojówkę. Wybiegła z pokoju, jakby się wyrwała z czyichś rąk natrętnych, zdyszana i wzburzona. Ledwo rozumiała, co do niej mówiłem. B. Schulz, Sanatorium. Ty agentem Ochrany? Przecież więziono cię! Przecież wyrwałeś się cudem z łap strażników. K. Kolińska, Orzeszkowa. Więźniowie wyjeżdżali nieraz poza więzienie. Była to okazja, by się wyrwać ze szponów gestapo. A. Filar, Kurierzy.
Coś się komuś wyrwało z ust zob. usta 3.
Wyrwać się jak filip z konopi zob. filip.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wyrywać się – wyrwać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uwalniać się, wydostawać się skądś siłą, często w dramatycznych okolicznościach; próbować oddalić się od kogoś, przez kogo jest się trzymanym, więzionym : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wyrywaćam, wyrywaća, wyrywaćają, wyrywaćany {{/stl 8}}– wyrwać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, wyrywaćrwę, wyrywaćrwie, wyrywaćrwij, wyrywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rwać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rozlatywać się na kawałki, pękać pod obciążeniem; drzeć się, rozdzierać się, przerywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stare firanki rwą się w praniu. Rwie się sznurek w snopowiązałce.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szarpać się – szarpnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mocować się z czymś (z kimś) gwałtownie, zwykle w celu wydostania się, wyrwania się skądś; szamotać się, wyrywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ryby szarpią się w sieci. Szarpnął się w …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oswabadzać się, oswobadzać się – oswobodzić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} własnym wysiłkiem uwalniać się z niewoli; odzyskiwać wolność, wyrywać się spod czyjegoś panowania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Naród oswobodził się z jarzma najeźdźców. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyszarpywać się – wyszarpać się, wyszarpnąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} wydzierać się, wyrywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zając wyszarpuje się z sideł. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wywijać się – wywinąć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wymykać się, wykręcać się, wyrywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wywinąć się z matni, z zasadzki. Ryba wywinęła się z sieci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrwać się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wyrywać się{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wyskoczyć [wyrwać się] jak filip z konopi {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrwać — dk IX, wyrwaćrwę, wyrwaćrwiesz, wyrwaćrwij, wyrwaćrwał, wyrwaćrwany wyrywać ndk I, wyrwaćam, wyrwaćasz, wyrwaćają, wyrwaćaj, wyrwaćał, wyrwaćany 1. «rwąc wyciągnąć, wydrzeć coś z czegoś, siłą wydobyć, wydostać skądś; wyszarpnąć» Wyrwać coś komuś… …   Słownik języka polskiego

  • rwać — ndk IX, rwę, rwiesz, rwij, rwał, rwany 1. «szarpiąc dzielić coś na kawałki, powodować pękanie, rozpadanie się czegoś na części, przerywać, rozrywać» Koń rwał pęta. Rwać ubranie na strzępy. □ Cicha woda brzegi rwie. 2. «mocno ciągnąć ku sobie;… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.